Categories
בעלי מקצוע הכל לבית

מה חשוב לדעת על התקנת טלויזיה בבית

היום, ברוב הרכבים קיימת מערכת אימובילייזר רו בעברית – קודן.
זוהי למעה מערכת מחשב קטנה, הפועלת על קוד, כאשר מתניעים את הרכב ומכאן שמה. לקודן, אין כפתור כיבוי סטנדרטי. והפתרון הטוב ביותר הינו איפוס קודן לרכב.
ישנם שיעדיפו לנתק את המצבר, על מנת שניתן יהיה לטפל בבעיה באופן זה.
מי שאינו מתמחה בחשמל לרכב והרכב שלו פשוט אינו מתניע, יוכל לחשוב, כי הבעיה היא רצינית, למרות שלמעשה הבעיה היא בקודן הרכב. מומלץ, לא לנסות ולהתעסק בקודן, כי אם לקרוא לאנשי מקצוע המתמחים בתחום זה כבר שנים.

Categories
ענף הרכב

איפוס קודן לרכב

היום, ברוב הרכבים קיימת מערכת אימובילייזר רו בעברית – קודן.
זוהי למעה מערכת מחשב קטנה, הפועלת על קוד, כאשר מתניעים את הרכב ומכאן שמה. לקודן, אין כפתור כיבוי סטנדרטי. והפתרון הטוב ביותר הינו איפוס קודן לרכב.
ישנם שיעדיפו לנתק את המצבר, על מנת שניתן יהיה לטפל בבעיה באופן זה.
מי שאינו מתמחה בחשמל לרכב והרכב שלו פשוט אינו מתניע, יוכל לחשוב, כי הבעיה היא רצינית, למרות שלמעשה הבעיה היא בקודן הרכב. מומלץ, לא לנסות ולהתעסק בקודן, כי אם לקרוא לאנשי מקצוע המתמחים בתחום זה כבר שנים.

Categories
ענף האירועים

צילום חתונות

חתונה היא אירוע מרגש מאוד.
מדובר על אירוע שבו בני הזוג קושרים את חייהם אלה באלה, באופן רשמי, באמצעות טקס מסורתי.
כמובן שהמאורע המרגש של בני הזוג נחגג בשמחה גדולה יחד עם חבריהם ובני המשפחה שלהם הקרובים והרחוקים, באולם אירועים או בכל מתחם אחר, אשר בחרו לצורך עריכת אירוע זה.