Categories
ענף האירועים

צילום חתונות

חתונה היא אירוע מרגש מאוד.
מדובר על אירוע שבו בני הזוג קושרים את חייהם אלה באלה, באופן רשמי, באמצעות טקס מסורתי.
כמובן שהמאורע המרגש של בני הזוג נחגג בשמחה גדולה יחד עם חבריהם ובני המשפחה שלהם הקרובים והרחוקים, באולם אירועים או בכל מתחם אחר, אשר בחרו לצורך עריכת אירוע זה.